W poszukiwaniu nowoczesnych modeli kształcenia młodych osób wykluczonych na rynku pracy

Summary

Celem artykułu jest zaprezentowanie założeń i wyników realizacji międzynarodowego projektu EnGage. Autorzy przedstawią procedurę przebiegu prac naukowo-badawczych prowadzących do przygotowania bezpłatnego kursu szkoleniowego dla trenerów NEETs dostępnego on-line w pięciu językach partnerów projektu. Omówiona zostanie metodologia podejścia do opracowania treści materiałów szkoleniowych, zakres tematyczny kursu oraz wyniki testu pilotażowego wykorzystania materiałów przez trenerów.

Direct link to the paper [here]

{pdf=/files/pdf/131.pdf|800|600}