Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy!

Współcześnie tempo zmian zachodzących w technologii jest imponujące. Nie pozostaje to bez wpływu na wszystkie dziedziny życia gospodarczego i społecznego, w tym także na edukację. Można postawić pytanie, czy systemy edukacyjne nadążają za dokonującą się rewolucją technologiczną. Jeszcze bardziej istotnym pytaniem jest: czy powinny nadążać. Na wielu forach poświęconych kształceniu pokazywane są kolejne innowacyjne technologie edukacyjne. Słychać też głosy o przestarzałym modelu edukacji. A przecież procesy kognitywne człowieka zmieniają się mniej dynamicznie niż jego otoczenie. Może właśnie edukacja powinna nie tyle opierać się zmianom, ile być ostoją szacunku dla możliwości i ograniczeń poznania rzeczywistości przez człowieka. Prof. Bogdan Galwas w swoim wystąpieniu na konferencji Uniwersytet Wirtualny zwrócił uwagę na to, że przecież to ludzie wykształceni w staromodnym XIX-wiecznym modelu edukacji dokonali rewolucji przemysłowej, a ludzie wykształceni bez udziału technologii współcześnie są motorem postępu technologicznego. Brak technologii nie powinien być zatem przeszkodą w kształceniu. Ważne, żeby w jej masowym napływie nie zgubić w procesie edukacyjnym... człowieka.

Mam przyjemność przedstawić Państwu dwunasty numer magazynu EduAkcja, w którym publikujemy kolejne opracowania z konferencji Uniwersytet Wirtualny z 2015 r. W numerze znajdą Państwo artykuły zarówno o modelach, jak i o technologiach e-nauczania, z przewagą, co znamienne, tej drugiej kategorii.

Polecam Państwa uwadze poszukiwanie modeli kształcenia dopasowanych do młodych osób poszukujących pracy, jak i analizę potrzeb edukacyjnych pracowników branży informatycznej. Powraca też na nasze łamy model konstruktywistyczny nauczania, w którym w centrum procesu edukacyjnego stawia się ucznia i jego możliwości poznawcze. Autorzy wyjaśniają też tajniki stosowania platform edukacyjnych, takich jak Adobe Connect oraz SEIPA. Pojawia się także zagadnienie zastosowania metod sztucznej inteligencji we wspieraniu nauczania w aż trzech różnych kontekstach: w inteligentnych systemach edukacyjnych, w e-tutorze wspomagającym studentów oraz w automatycznej ocenie rozwiązań programistycznych. Polecam Państwu szczególnie artykuł poświęcony możliwościom zastosowania aplikacji o otwartym kodzie w tworzeniu materiałów edukacyjnych. Autorzy dokonali systematycznego przeglądu, jakie rodzaje materiałów są tworzone oraz jakie rozwiązania są dostępne do tworzenia poszczególnych typów multimediów. Oprócz obszernego zestawienia, rozwiązania poddano także krytycznej ocenie.

Życzę Państwu sprawnego posługiwania się potrzebną technologią. Mam nadzieję, że ten numer może Państwa w tym wspomóc. Pozostaje mi jednocześnie wyrazić nadzieję, że nikomu z nas technologia nie przesłoni odbiorcy procesów kształcenia.

W imieniu Rady Programowej, Redakcji i własnym
Życzę Czytelnikom przyjemnej i owocnej lektury,

Agnieszka Landowska
Redaktor Naczelna