O edukacji w dobie nowych technologii na XV Konferencji „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”. O Konferencji z perspektywy piętnastolecia (2)

Direct link to the paper [here]