Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych. Wstępny raport z implementacji projektu

Direct link to the paper [here]