Działalność edukacyjna organizacji pozarządowej (studium przypadku)

Direct link to the paper [here]