MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej

Direct link to the paper [here]