Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy!

Istnieje powiedzenie, że inżynier to osoba, która umie coś zrobić tak, żeby działało. To od inżynierów zależy trwałość naszych budynków, działanie naszych samochodów i jakość wielu przedmiotów codziennego użytku. Powstaje pytanie, jak kształcić inżynierów, żeby wyniki ich pracy były wartościowe i dobrze służyły człowiekowi w realizacji jego celów. Wyzwaniem w kształceniu inżynierów jest potrzeba nie tylko specjalistycznej i precyzyjnej wiedzy teoretycznej, ale także praktyki, która pozwoli zastosować wiedzę w sytuacjach zarówno typowych, jak i problemowych, wymagających niestandardowego podejścia. Czy zatem jest możliwe kształcenie inżynierów w trybie zdalnym? Na czym polega e-kształcenie inżynierów? Na wielu kierunkach technicznych, w tym szczególnie elektronicznych i informatycznych, nieomalże na każdych zajęciach laboratoryjnych używane są e-technologie. Czy to już jest e-edukacja?

Na te pytania próbowali dać odpowiedź uczestnicy konferencji E-technologie w kształceniu inżynierów eTEE, która odbyła się w 2014 roku na Politechnice Gdańskiej. Wyselekcjonowane artykuły z tej konferencji znajdują się w siódmym numerze EduAkcji, który niniejszym mam przyjemność Państwu przedstawić. W numerze znajdą Państwo artykuł prezentujący założenia merytoryczne i standardy technologiczne projektu Open AGH e-podręczniki, w którym autorzy zaprezentowali system do tworzenia i publikowania otwartych cyfrowych akademickich podręczników dla przedmiotów ścisłych. Polecam także artykuł poświęcony systemom oceny jakości kursów zdalnych w kształceniu ustawicznym i kształceniu w modelu mieszanym, który jest oparty o bogate i wartościowe doświadczenia autorki opracowania, Anny Grabowskiej. Jednym z bardzo wartościowych artykułów jest studium przypadku odwróconej klasy w naukach technicznych. W numerze znalazł się także artykuł Ewy i Jacka Worotyńskich opisujący doświadczenia zastosowania e-technologii w kursach i treningach technicznych, przedstawiający analizę sześciu studiów przypadku z uwzględnieniem zróżnicowania słuchaczy oraz formy przekazu i dostarczania treści. Sprawozdanie z całości konferencji autorstwa Anity Tlałki, jej organizatora, znajdą Państwo w numerze w dziale Raporty.

Niniejszym bardzo dziękuję organizatorom konferencji E-technologie w kształceniu inżynierów. Podziękowania kieruję do Komitetów Programowego i Organizacyjnego konferencji oraz do Politechniki Gdańskiej, na której konferencja gościła.

W imieniu Rady Programowej, Redakcji i własnym
Życzę Czytelnikom przyjemnej i owocnej lektury,
Agnieszka Landowska
Redaktor Naczelna