Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy!

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej PTNEI powołało do życia internetowe czasopismo o nazwie Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej. Naszą intencją jest stworzenie magazynu o charakterze naukowym oraz praktycznym, gdzie rzetelność pracy badawczej łączy się z praktyką zastosowań technologii w edukacji.

Magazyn Edu@kcja ma być poświęcony szeroko rozumianej e-edukacji. Magazyn ma na celu współdzielenie wiedzy między naukowcami i praktykami metod kształcenia na odległość. Zdając sobie sprawę z różnorodności form kształcenia i różnic w pojęciach edukacji elektronicznej, edukacji na odległość czy edukacji internetowej, chcielibyśmy połączyć te dziedziny w jednym magazynie, który stałby się forum transferu wiedzy oraz dobrych praktyk we wszystkich tych obszarach, gdzie procesy kształcenia łączą się z technologią. W zakresie zainteresowań Edu@kcji mieszczą się takie zagadnienia, jak metodyka kształcenia na odległość, w tym zagadnienia jakości materiałów, narzędzi i procesów edukacyjnych, socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty zdalnego nauczania oraz technologie i narzędzia związane z e-edukacją, w tym Web 2.0.

Czasopismo poświęcone jest także nowym trendom w e-edukacji w Polsce i na świecie, w tym takim zagadnieniom jak Edukacja 2.0 czy otwarte zasoby edukacyjne. Czasopismo wydawane jest jako otwarte dla wszystkich Czytelników (ang. Open Access Journal). Magazyn ma charakter naukowy, a artykuły są recenzowane. Wydawane jest aktualnie w języku polskim z artykułami zaproszonych Autorów w języku angielskim. Być może, jeśli taka będzie wola Autorów i Czytelników, w przyszłości będzie wydawana również wersja anglojęzyczna.

Mamy przyjemność przedstawić Czytelnikom pierwszy numer tego czasopisma, który w założeniu ma stanowić pewien przegląd problematyki dziedziny. W tym numerze można zapoznać się z bardzo intrygującym pomysłem poszukiwania Jeffersona cyberprzestrzeni, czy też zmierzyć się z przyszłością edukacji w Polsce i na świecie. Pojawiły się także niezwykle ciekawe artykuły o charakterze szczegółowym poświęcone otwartej edukacji czy metodyce projektowania e-kursów, a także zastosowaniu wzbogaconej rzeczywistości w środowiskach edukacyjnych. Polecamy także bardzo praktyczny opis współpracy między wirtualnymi uniwersytetami Bawarii. Na zakończenie recenzje dwóch książek, po które naprawdę warto sięgnąć, oraz relacja z konferencji SCOP w Barcelonie.

W imieniu Rady Programowej, Redakcji i własnym
Życzę Czytelnikom przyjemnej i owocnej lektury,
Agnieszka Landowska Redaktor Naczelna