Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy!

Żyjemy w świecie płynnej nowoczesności, jak twierdzi w swojej książce prof. Bauman, wybitny socjolog naszych czasów. Nowoczesności, czyli ekspansji nowych technologii, która jest tak intensywna, że zmienia metody pracy i nauki, a nawet organizację codziennych spraw. Płynnej, ponieważ jedyną stałą wydaje się być zmiana. Współcześnie niewiele jest zawodów, które zapewniałyby pracę przez czterdzieści lat pracy zawodowej, a polskich studentów i uczniów może czekać nawet więcej lat pracy. Czy są kompetencje, które nie zdewaluują się przez tak długi czas? Jeżeli wiedza także podlega zmianie, to czego i jak uczyć? Obecnie można zaobserwować także stopniową ewolucję polskiego systemu edukacyjnego. I właśnie tematyka zmian dominuje w drugim numerze Edu@kcji , który mam przyjemność Państwu przedstawić.

Na początek polecam artykuł o rozwoju systemu edukacji w Polsce. Stawia niezwykle ważkie pytania o to, czy system zmienia się w sposób systematyczny i przemyślany oraz czy zmiany te są wystarczające, żeby nadążyć za mieniającymi się potrzebami ucznia, zmianami wymagań rynku pracy oraz za globalizacją rynku edukacyjnego. Na przeobrażenia e-edukacji z perspektywy społecznej wskazuje drugi z polecanych przeze mnie artykułów, który jest niezwykle wartościową analizą zmiany podejścia do procesów nauczania z behawioryzmu przez kognitywistykę do konstruktywizmu. Ukazuje on zmieniającą się rolę nauczyciela oraz prezentuje nowe narzędzia edukacyjne, mające swój początek w zmieniającym się świecie nowoczesnych technologii. Polecam także artykuł poświęcony procesom uczenia się przez całe życie, który pokazuje, jak uczelnia może i powinna wspierać ten obszar rynku edukacyjnego. Jakby w opozycji do tezy o zmianie wszystkiego, co nas otacza, jest artykuł poświęcony Internetowi w harcerskim modelu wychowania, który pokazuje, że systemy wartości i postawy nie podlegają tak dynamicznej ewolucji, a nowoczesne technologie można wykorzystać w służbie tradycyjnym wartościom. Ciekawy jest także artykuł o zastosowaniu nowoczesnych technologii (wizualizera) w nauczaniu jednej z najstarszych dziedzin wiedzy – matematyki. Na zakończenie raport z konferencji Online Educa w Berlinie i refleksje uczestnika oraz organizatora konferencji o ich wartości. A wszystkim ciekawym dalszych rozważań o płynnej nowoczesności polecam recenzję (i lekturę) książki profesora Baumana.

Z przyjemnością informuję, że także w samym piśmie Edu@kcja zaszły pewne zmiany. Do grona redakcyjnego przyłączyły się trzy osoby z COME UW: Maria Wilkin, Anna Serafińska i Dorota Sidor. Magazyn jest też dostępny pod nowym adresem: http://eduakcja.eu .

Mam nadzieję, ze rozszerzenie składu redakcji zaowocuje pozytywnymi zmianami w działaniu czasopisma i przyczyni się do jego rozwoju.

W imieniu Rady Programowej, Redakcji i własnym
Życzę Czytelnikom przyjemnej i owocnej lektury,
Agnieszka Landowska Redaktor Naczelna