E-learning educational process

Abstract

Proces dydaktyczny w e-nauczaniu różni się zasadniczo od procesu dydaktycznego w nauczaniu tradycyjnym. Przyczyną różnic jest charakter nauczania zdalnego: nauczyciel nie może obserwować ucznia w toku nauki, a więc zostaje zaburzony „naturalny” proces uczenia polegający na wykonywaniu czynności przez nauczyciela i ucznia na zmianę z uwzględnianiem wyników tych działań. W e-edukacji proces nauczania składa się z dwóch struktur: ciągu czynności nauczyciela oraz zbioru czynności, które może wykonać uczeń. Zbiór ten nie ma ściśle zdefiniowanej struktury wewnętrznej, ale podlega pewnym ograniczeniom.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]

{pdf=/files/pdf/20.pdf|800|600}