Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy!

Na skutek rozwoju nowych mediów zmienia się funkcjonowanie człowieka, a podobno nawet jego procesy poznawcze. Młodzi ludzie, jako niezwykle otwarci na nowości, pełnymi garściami czerpią z możliwości, jakie stwarzają nowe technologie. Ich szczególnie dotyka zmiana procesów postrzegania oraz przetwarzania informacji. Oznacza to także konieczność zmian w procesach edukacyjnych, które muszą dopasować się do nowych możliwości i nowych oczekiwań uczestników. Tymczasem cel edukacji pozostaje ten sam – przekazać wiedzę oraz wykształcić umiejętności i postawy, które zapewnią osobie uczącej się możliwość pracy i funkcjonowania we współ - czesnym świecie. Dlatego nieustającym wyzwaniem e-edukacji jest dobór i rozwój treści, metod i technik kształcenia, tak by nadążyć za zmianami kognitywnymi, społecznymi i rynkowymi.

Przedstawiam Państwu czwarty numer czasopisma EduAkcja, w którym podejmowane są tematy związane z wyzwaniami współczesnej e-edukacji. Polecam Państwu szczególnie artykuł poświęcony otwartym zasobom edukacyjnym, ponieważ idea otwartości materiałów znajduje coraz więcej zwolenników, a także poparcie instytucji europejskich. Niezwykle ciekawa jest też analiza nowych mediów, takich jak portale społecznościowe, z perspektywy znanych badań Bronisława Malinowskiego o fatycznych funkcjach języka. Polecam także bardzo ciekawy przykład zastosowania e-edukacji w budowaniu nie tylko wiedzy, ale i relacji interkulturalnych w artykule o QQaniu polsko-chińskim. Proszę poświęcić też chwilę na lekturę artykułu o tym, jak zmienia się klasyczna triada uczeń–nauczyciel–treści po wprowadzeniu do niej pośrednictwa komputera. Polecam uwadze zagadnienie zapobiegania niepowodzeniom edukacyjnym, ponieważ jest to niezwykle ważny aspekt zapewniania efektywności w procesach nauczania.

Numer czwarty czasopisma jest owocem konferencji Uniwersytet Wirtualny z 2012 roku. Niniejszym chciałabym złożyć podziękowanie jej organizatorom, ponieważ bez ich wysiłku ten numer magazynu by nie powstał. Podziękowania kieruję do Komitetu Programowego konferencji pod przewodnictwem prof. Bogdana Galwasa oraz Komitetu Organizacyjnego pod kierownictwem doc. dr inż. Elżbiety Piwowarskiej, a także do Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej, które patronuje konferencji.

Z przyjemnością informuję o rozszerzeniu składu Rady Programowej. Wzbogacili ją: prof. Giuseppe Iazeolla z Guglielmo Marconi University we Włoszech, prof. Yves Epelboin z Universite Pierre et Marie Curie we Francji oraz dr Bart Rienties z University of Surrey w Wielkiej Brytanii. Do grona redakcyjnego dołączyła także Ewa Rozkosz, która zadba o poprawność bibliografii naszych artykułów.

W imieniu Rady Programowej, Redakcji i własnym
Życzę Czytelnikom przyjemnej i owocnej lektury,
Agnieszka Landowska Redaktor Naczelna