Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy!

Od wielu lat w potocznym dyskursie funkcjonuje stereotypowy podział ludzi na humanistów i umysły ścisłe. Okazuje się jednak, że podział ten jest nie tylko nieprecyzyjny, ale nawet trudno podać jego konkretną definicję. Wiele osób nie poddaje się tej klasyfikacji, łącząc dokładność i zdolności analityczne przypisywane umysłom technicznym z umiejętnościami społecznymi i literackimi utożsamianymi z podejściem humanistycznym. Wśród osób zajmujących się zagadnieniami e-edukacji wielu jest takich ludzi Renesansu, którzy umiejętnie łączą technologie z metodyką i psychologią kształcenia na odległość. Sama e-edukacja jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, którego zgłębienie wymaga zarówno wiedzy z dziedzin społecznych, jak i przynajmniej podstawowej znajomości technologii.

Z przyjemnością przestawiam szósty numer czasopisma, w którym znajdą Państwo wiele artykułów pokazujących i dyskutujących interdyscyplinarność e-edukacji. Osobom zainteresowanym tą tematyką polecam w szczególności lekturę artykułu o micie humanisty w odbiorze treści zdalnych oraz o tym, czy można wyróżnić typ ludzi nadających się do informatyki i e-edukacji. Wśród artykułów numeru znajdą Państwo również bardzo ciekawe opracowanie dotyczące aspektów prawnych e-nauczania oraz dwa niezwykle interesujące studia przypadków dotyczące zastosowań e-kształcenia w nauczaniu ekonomii i mediacji kulturowych. Polecam także artykuł dotyczący analizy relacji ocen uzyskiwanych przez studentów w e-kształceniu. Dane zaprezentowane w tej pracy, pochodzące z PWJSTK, zasługują na uwagę i budzą wiele pytań, na przykład o przyczyny występowania określonych rozkładów ocen w kształceniu na odległość.

Numer szósty EduAkcji jest owocem konferencji Uniwersytet Wirtualny z 2013 roku i niniejszym bardzo dziękuję jej organizatorom. Podziękowania kieruję do Komitetu Programowego konferencji pod przewodnictwem prof. Lecha Banachowskiego oraz do Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej, które od lat patronuje konferencji.

Z przyjemnością informuję też o zmianach w samym magazynie EduAkcja, które uzyskało wsparcie kilku instytucji wydawców czasopisma, do których obecnie należą: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego jako główny wydawca, Polskie Towarzystwo Edukacji Internetowej sprawujące nadal patronat merytoryczny oraz Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej i Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dzięki temu wsparciu w 2013 roku czasopismo zostało wpisane na ministerialną listę czasopism punktowych. Liczę, że te zmiany zaowocują jeszcze większą liczbą ciekawych, inspirujących opracowań, które przyjdzie nam czytać w kolejnych numerach czasopisma.

W imieniu Rady Programowej, Redakcji i własnym
Życzę Czytelnikom przyjemnej i owocnej lektury,
Agnieszka Landowska Redaktor Naczelna