Tworzenie sesji ekranowych z użyciem technologii SVG oraz HTML5 Canvas

Abstrakt

W kursach e-learningowych wspomagających naukę dość często pojawiają się sesje ekranowe, które są przygotowywane z użyciem dedykowanych narzędzi (np. Wink). Treść jest eksportowana do postaci akceptowanej przez przeglądarki WWW. Najczęściej jest to jeden z formatów wideo, np. MP4, OGG, WMV lub obiekt oparty na technologii Flash. Oczywiście treść wideo nie jest interaktywna – użytkownik takiej sesji może tylko zatrzymać lub wznowić jej odtwarzanie. Inaczej jest w przypadku formatu Flash, który pozwala na osadzenie elementów interaktywnych. Jednak dziś Flash jest praktycznie niedostępny na urządzeniach mobilnych, a treści takie można w zasadzie odtworzyć tylko w systemach typu desktop (Windows, MacOS X, niektóre dystrybucje Linux). Do obsługi interaktywnych sesji ekranowych można już teraz użyć dwu rozwiązań: SVG i HTML5 Canvas, które umożliwiają wyświetlanie grafiki wektorowej i rastrowej, pozwalają na kontrolę czasu wyświetlania elementów graficznych oraz sterowanie przebiegiem wyświetlania sesji. Ponadto obsługują interakcję pomiędzy użytkownikiem i sesją ekranową. Ich dużą zaletą jest to, że obecnie wszystkie przeglądarki WWW potrafią odtworzyć taką animację bez konieczności stosowania wtyczek. Jednakże proces edycji takiej sesji należy wykonać manualnie z użyciem edytora tekstu, co wymaga znajomości języka JavaScript. Obecnie pojawiły się nowe narzędzia, takie jak Adobe Animate czy Google Web Designer, które pozwalają tworzyć animacje z użyciem wymienionych technologii. Należy zatem oczekiwać, że w nieodległej przyszłości pojawią się dedykowane narzędzia do tworzenia sesji ekranowych, obsługujące technologię SVG oraz HTML5 Canvas.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]