Model nieliniowy w nauczaniu programowanym z użyciem platformy Moodle – studium przypadku

Abstrakt

Nauczanie programowane, w ramach którego można wyodrębnić program liniowy, rozgałęziony i mieszany, ma dziś zastosowanie zarówno w strukturze niektórych podręczników, jak również ogólnie w edukacji wspieranej komputerowo. E-learning bazuje na wykorzystaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania, więc może się wydawać, iż metodyka nauczania programowanego doskonale wpisuje się w e-learning. Jednak łatwość implementacji można przypisać głównie programowi liniowemu. Autor niniejszego opracowania postawił sobie zadanie zmierzenia się z założeniami nauczania programowanego, w kontekście szerszym niż liniowy, poprzez implementację tego modelu w e-learningu. Wykorzystano w tym celu popularną platformę e-learningową Moodle. Rozważania zostały poparte analizą wyników ankiet zgromadzonych w trakcie wdrożenia pilotażowego przedmiotu, realizowanego w szkole wyższej i skonstruowanego właśnie w oparciu o metodykę nauczania programowanego. Zaprezentowane wyniki mogą być użyteczne szczególnie dla praktyków e-learningu i metodyków nauczania, a także dla nauczycieli w ogólności.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]