Metodyczne aspekty nauczania meteorologii stosowanej przez Internet

Abstrakt

Artykuł opisuje zastosowanie w nauczaniu meteorologii nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Na ich wypracowanie pozwoliła współpraca praktyków i teoretyków meteorologii z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Punktem wyjścia było potraktowanie atmosfery jako specyficznego laboratorium, w którym zachodzą stale zmieniające się zjawiska i które można wykorzystać jako niewyczerpane źródło przykładów do analizy podczas zajęć. Podejście to zastosowano przy konstruowaniu kursu internetowego „Meteorologia przez Internet – prognozuj dla siebie”, którego formułę szczegółowo opisano w artykule. W trakcie pierwszych trzech edycji kursu stosowana metodyka ulegała istotnym zmianom, między innymi w wyniku dyskusji z absolwentami. W kursie uczestniczyć mogą studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego oraz osoby, które zakończyły już naukę. Duże zróżnicowanie wieku, doświadczenia i wykształcenia kursantów wymusza specyficzne formułowanie treści szkolenia, tak by była przystępna i interesująca dla każdego. Dzięki starannemu ocenianiu i komentowaniu zadań indywidualnych i grupowych przez prowadzących oraz możliwość konsultacji na forach internetowych (ogólnym i grupowych) powodują, że powstające w ramach zajęć prace (analizy danych meteorologicznych) są na bardzo wysokim poziomie. Z perspektywy kończącej się siódmej edycji kursu można twierdzić, iż eksperyment z zastosowaniem e-learningu w meteorologii stosowanej jest w pełni udany zarówno pod względem skuteczności przekazywania wiedzy, dostępności dla szerokiego ogółu, jak też akceptacji zaproponowanej formy szkolenia przez uczestników.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]