Problemy rozbudowy i integracji platformy e-learningowej używanej w PJWSTK

Abstrakt

W Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych od 2002 roku prowadzone są zaoczne studia internetowe. Obecnie w trybie internetowym oferowane są studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe. Do prowadzenia nauki przez Internet wykorzystywany i rozwijany jest własny system o nazwie Edu. Narzędzia e-learningowe są coraz chętniej wykorzystywane również w trakcie prowadzenia tradycyjnych zajęć. Ilość danych zgromadzonych na platformie rośnie w dużym tempie. Stawia to przed twórcami systemu nowe wyzwania. Artykuł omawia najważniejsze doświadczenia uzyskane w trakcie ponad 10 lat rozwoju platformy. Przedstawiono autorskie rozwiązania, które odchodzą od klasycznego modelu platformy e-learningowej, na rzecz repozytorium materiałów dydaktycznych. Pokazano, jak w platformie rozwiązano problemy związane z ponownym użyciem tych samych materiałów dydaktycznych w różnych kontekstach edukacyjnych. Artykuł porusza również zagadnienia związane z wyszukiwaniem treści na platformie oraz integracją platformy e-learningowej z innymi systemami działającymi na uczelni. Większość opisanych rozwiązań została wdrożona w PJWSTK lub jest w fazie prototypu.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]