Synchroniczność jako zjawisko inteligencji i edukacji społecznej

Abstrakt

Idea synchroniczności pokazuje, w jaki sposób subiektywne procesy psychiczne mogą wiązać się z przejawami zewnętrznego świata fizycznego. Artykuł ukazuje wiedzę, która może być wykorzystana, w układach scalonych, w produkcji robotów, dla naukowców z zakresu kognitywistyki, dla których rzuca się nowe światło na stany psychiczne człowieka, ale również dla fizyków kwantowych, w celu prowadzenia dalszych badan eksperymentalnych.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]