Uwagi o funkcjonalności platformy MOODLE w hybrydowym modelu studiów

Abstrakt

Celem artykułu jest przekazanie praktycznych uwag dotyczących funkcjonalności platformy edukacyjnej Moodle jako elementu hybrydowego modelu studiów. Doświadczenia praktyczne zostały zebrane w oparciu o doświadczenia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (w skrócie WWSI) w latach 2016-2018. Przedstawiono hybrydowy model studiów WWSI i w jego kontekście funkcjonalności platformy Moodle, a także spostrzeżenia użytkowników platformy: studentów, wykładowców oraz jej administratorów.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]