Edukacja czytelnicza i kształtowanie kompetencji informacyjno-wyszukiwawczych uczniów szkół podstawowych wspomaganych zajęciami w bibliotece publicznej. Raport z badań

Abstrakt

Artykuł jest prezentacją wyników badań przeprowadzonych metodą eksperymentu pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018. Badania zostały przeprowadzone na grupie 310 uczniów Szkoły Podstawowej. Miały charakter cyklicznych, systematycznych zajęć w bibliotece publicznej w celu kształtowania kompetencji informacyjno-wyszukiwawczych. Poruszały problem jakości i poziomu kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli. Opracowanie nie porusza teoretycznych fundamentów istoty kształtowania kompetencji informacyjno – wyszukiwawczych. Ma charakter studium przypadku jako zalążek do rozważań nad możliwościami wdrożenia przyszłych rozwiązań w edukacji.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]