Technologie ICT w nauczaniu na dystans

Abstrakt

Treści zawarte w artykule, to głos w dyskursie naukowym o technologiach ICT, na których bazuje nauczanie na dystans. W formie kilku tez, wraz z komentarzem, wyeksponowano przede wszystkim różne definicje pojęcia ICT oraz różne implementacje technologii w nauczaniu zdalnym.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]