Zasady bibliograficzne

Odsyłacze w tekście:

 • W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Kowalski, 1998, s. 1).
 • Przy dwóch autorach należy umieścić oba nazwiska rozdzielone spójnikiem „i”, np.: (Kowalski i Nowak, 2001, s. 13-45).
 • Przy trzech do pięciu autorów należy umieścić wszystkie nazwiska przy pierwszym odsyłaczu do publikacji, przy kolejnych podając jedynie nazwisko pierwszego autora, np.: (Kowalski, Nowak i Pawlak, 2012), (Kowalski et al., 2012).
 • Przy sześciu i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np.: (Pawlak et al., 2007).
 • W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej [PTNEI], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (PTNEI, 2012).
 • W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: („Raport z badań”, 2012).
 • Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Kowalski (1998); według kwalifikacji Pawlaka i Kowalskiego (2001).
 • Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNEI (2012). W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2000).

Opis bibliograficzny:

  • Książka
   Kowalski, A. (b.d.). E-learning akademicki. Wrocław: Akapit.
   Kowalski, A. i Nowak, B. (2013). Zdalna Edukacja. Poznań: Wydawnictwo X.
   Kowalski, A., Nowak, B. i Smith, R. (Red.). (2012). About e-learning (2 wyd.). London: Gold Publisher.
  • Rozdział/artykuł w książce
   Kowalski, A. (2012). Moodle. W: A. Kowalski, B. Nowak i R. Smith (Red.), About e-learning (s. 23-40). London: Gold Publisher.
   O kształceniu zdalnym. (2011). W: Edukacja na odległość (3 wyd., s. 4-6). Warszawa: Wydawnictwo X.
  • Artykuł w czasopiśmie
   Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12, 43-47.
   Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. Elektroniczna Edukacja, 7(2), 45-50. doi: xx.xxxxxx
   Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34-38. Pobrano 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl
   Co nowego w e-learningu akademickim. (sierpień 2005). Newsletter o E-learningu. Pobrano 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl
  • Internet
   Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (b.d.). Pobrano 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl
   Massachusetts Institute of Technology (Producent). (wiosna 2011). Introduction to Psychology [Film]. Pobrano 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl
   Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrano 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.audiocastu.pl

Dozwolone jest stosowanie przypisów końcowych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych w publikowanych artykułach.