Historia

2019 - w roku akademickim 2018/2019 głównym wydawcą została Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Skład redakcji:
 • Tomasz Woźniakowski - redaktor naczelny
 • Tomasz Minkowski redaktor

2018 - do roku końca roku akademickiego 2017/2018 głównym wydawcą był Uniwersytet Warszawski

  Skład redakcji:
 • Agnieszka Landowska - redaktor naczelna
 • Dorota Sidor - redaktor językowy
 • Maria Wilkin - redaktor naukowy
 • Anna Pacholak - redaktor języka angielskiego, sekretarz redakcji
 • Anna Barbasiewicz - redaktor bibliograficzny
 • Magdalena Eljaszuk - redaktor statystyczny

2014 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało naszemu magazynowi 6 punktów za publikację artykułu naukowego

2013 - poszerzenie listy wydawców oraz przyznanie punktów

 • 17 grudnia 2013 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało naszemu magazynowi 4 punkty za publikację artykułu naukowego
 • 1 lipca 2013 r. nastąpiło rozszerzenie listy wydawców, którego głównym wydawcą zostało Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, pozostali wydawcy to Polskie Towarzystwo Edukacji Internetowej, Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

2012 – poszerzanie zasięgu czasopisma

 • wydanie 3. numeru czasopisma w porozumieniu z organizatorami konferencji Uniwersytet Wirtualny 2011
 • rejestracja czasopisma w DOAJ, Index Copernicus oraz CEJSH
 • projekt umiędzynarodowienia czasopisma i jego częściowa realizacja (rozszerzenie składu Rady Programowej o trzech przedstawicieli zagranicznych uczelni)
 • opracowanie nowej szaty graficznej czasopisma
 • wybór licencji otwartej CC-BY-NC-ND
 • dopasowanie do wymagań wpisania na ministerialną listę czasopism punktowanych
 • zmiana częstotliwości ukazywania się czasopisma (aktualnie 2 razy do roku)

2011 – zmiany organizacyjne

 • rozszerzenie składu redakcji
 • przeniesienie czasopisma na serwera Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) Uniwersytetu Warszawskiego
 • gromadzenie artykułów do kolejnego numeru; numer za 2011 rok ukazał się na początku 2012 roku

2010 – pierwszy numer

 • opracowanie szaty graficznej czasopisma
 • wydanie pierwszego numeru
 • uzyskanie numeru ISSN

2009 – pierwsze kroki

 • powstaje koncepcja czasopisma naukowego, elektronicznego, o otwartym dostępie
 • ustalenie nazwy
 • powołanie Rady Programowej i Redakcji
 • oficjalne zarejestrowanie czasopisma
 • uruchomienie strony i systemu wspomagającego OJS na serwerze O Kształcenia na Odległość (OKNO) Politechniki Warszawskiej