Wydawca

  • SGGW (WZIM, CEM) w Warszawie - główny wydawca
  • Polskie Towarzystwo Edukacji Internetowej - patronat merytoryczny
  • Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej